דורות הקול הישיר

"דורות הקול ישיר" הינו מרכז התפעול וההפקות של דורות ותמיכה במשרדי הסוכנים ברחבי הארץ.

"דורות הקול ישיר"-עוסקת בהפקות אלמנטרי וביטוחי משכנתאות, וכן בתמיכה ופיקוח על משרדי הסוכנים  ובמוקדים הטלפוניים, ופעילה כמעט מול כל חברות הביטוח.

ויביט-בניית אתרים