DoroTop מועדון סוכני דורות

"DOROTOP" מועדון סגור לסוכני העילית של "דורות" שבחרו והסכימו לקבל על עצמם יעדים אישיים וקבוצתיים. המועדון מקדם שיתוף פעולה עיסקי בין חבריו ופועל להקמת מיזמים משותפים בעלי אופק עסקי וכלכלי בכל התחומים. חברי המועדון זכאים לקדימות בהפקות , חיתום , תביעות וטיפול שוטף.

ויביט-בניית אתרים