הפינה של ג'קי רוזנברג

ידידי סוכני דורות .

השבוע נדרשנו לטפל   במכרז ביטוח ובו דרישה להתאים המכרז ל" חוק הספורט "

מהו חוק הספורט ? לשם מה נחקק ? מי יכול להימנות על חוק זה ?

חוק הספורט  נחקק בכנסת  בשנת  התשמ'ח - 1988 ובא להגן על ספורטאים  הנפגעים

במהלך פעילות ספורטיבית במסגרת פעילותם באגודות ,ארגונים , ותאגידי ספורט .

עד לחקיקה בכנסת נושא זה היה פרוץ  וספורטאי אשר נפגע במסגרת

פעילותו הספורטיבית לא היה מבוטח ונפל בין הכיסאות .

 סעיף 7 לחוק  הספורט מחייב את תאגידי הספורט השונים  לבטח בבטוח חובה מינימלי 

את כל הספורטאים שלוקחים חלק  במשחקים , אימונים או בתחרויות מטעמן  כדלקמן :

במקרה מוות – לספורטאי עד גיל 20 =  30,000 ₪        מעל גיל 20 = 100,000 ₪ .

במקרה נכות -  150,000 ₪ לנכות בשיעור 100% וחלק יחסי מהם לכל שיעור נכות אחר .

אשפוז /טיפול רפואי /טיפול שיניים  -  5,000 ₪

אובדן כושר עבודה – מהיום ה 11    עד גיל 20  =100 ₪        מעל גיל 20    = 400 ₪ .

ביטוח צד שלישי  - גבול אחריות למקרה ותקופה   250,000 ₪ .

יצוין כי סכומי הביטוח הרשומים הינם מינימליים כפי שקבועים בחוק , יחד עם זאת סכומי

 הביטוח שניתן לקבל בשוק הביטוח  בפועל הם יותר גבוהים כדלקמן :


במקרה מוות – לספורטאי עד גיל 20  65,000 ₪   מעל גיל 20   200,000 ₪  .

במקרה נכות – נכות מלאה   281,000 ₪

אשפוז/טיפול רפואי/טיפול שיניים  -  9,350 ₪

אובדן כושר עבודה – עד גיל 20  = 190 ₪            מעל גיל 20  =  750 ₪ .

ביטוח צד שלישי  - גבול אחריות  500,000 ₪ .

ספורטאי  המרוויח שכר מעיסוקו בארגון –נחשב "עובד" ופציעה במסגרת אימון

או משחק של מי שמרוויח שכר במסגרת עיסוקו הספורטיבי מוגדרת כתאונת עבודה .

הספורטאי זכאי  לקבל פיצוי גם מבטוח לאומי וגם מכוח פוליסת הביטוח לספורטאים .


אם תאונת ספורט מתרחשת בגלל ליקויים במתקן שבו התקיימה הפעילות הספורטיבית כגון

תחזוקה לקויה של מתקנים , בורות, מכשולים , תאורה לקויה וכולי...

רשאי הנפגע להגיש תביעת נזיקין כנגד בעלי המתקן/מתקיני המתקן/מפעילי המתקן

ועוד גורמים קשורים  מכוח פקודת הנזיקין על פי עוולת הרשלנות סעיף 35 לפקודה .

יצוין בהקשר זה  כי שחקן שנפצע בהיתקלות עם שחקן אחר יתקשה להוכיח כי מדובר

ברשלנות המצדיקה תביעת נזיקין .

תגמולי הביטוח המשולמים על פי הפוליסה שנרכשה לספורטאי מכוח חוק הספורט

אינה מייתרת את זכותו של הספורטאי להגיש תביעת ביטוח על פי פוליסת ביטוח

פרטית שרכש כגון פוליסת תאונות אישיות ,נכות מתאונה או אובדן כושר עבודה

אלא אם אותה פוליסה מחריגה מפורשות אירועי ספורט או אירוע ספורט מהסוג

בה עסק הספורטאי .

הפסיקה קובעת כי גם ישיבה על ספסל , מנוחה,הליכה אל הברזיות בהפסקה וכדומה

יחשבו כפעילות ספורט מכיוון שמדובר ברצף של פעולות המלוות את המשחק עצמו

ולא את התחרות /משחק/אימון  גרידא .

חשוב לציין – במידה והאגודה לא רכשה פוליסת ביטוח או שלא כללה את שם השחקן הנפגע בין

שחקניה הרי שמדובר בהפרת החוק על ידה והאגודה תחויב לשלם לספורטאי את הפיצוי

שהיה יכול לקבל על פי החוק .

תאונת ספורט במסגרת פעילות עצמאית פרטית כגון משחק כדורגל או כדור סל

עם חברים אינה נכללת בחוק הספורט והנפגע רשאי לתבוע בתביעת נזיקין

את הגורם האחראי אם ישנו כזה .

אשמח  כרגיל לעמוד לרשותכם בהסברים הנוספים .

cid:image001.png@01D0D2B2.7D77A8B0

 

 

 

 

 

 


 


ויביט-בניית אתרים